Fortrolighedspolitik

Behandling af personoplysninger

Nedenfor kan du læse mere om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysninger, og hvad vi bruger dem til i forbindelse med rekruttering.

Dataansvarlig:
Jobposter ApS
Agerbakken 6
5762 Vester Skerninge
CVR-nr. 44099888

 

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Som hovedregel kan du tilgå jobposter.dk uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Jobposter har dog brug for visse personoplysninger for at kunne foretage transaktioner og levere emails og andre tjenester til dig. Jobposter indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse og navn) for at levere den ydelse, som du efterspørger.

 

Formål med indsamling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger med det formål at administrere og evt. vurdering af din kandidatur til en ledig stilling, som du har udtrykt interesser for via vores jobannoncering. Dette inkluderer vurdering af dine kvalifikationer, kommunikation vedrørende ansøgningsprocessen, og, hvis relevant, etablering af et ansættelsesforhold.

 

Kategorier af personoplysninger

Til disse formål indsamler vi følgende kategorier af personoplysninger:

  • Fulde navn
  • E-mailadresse
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Oplysninger om din erhvervserfaring og kvalifikationer, som du angiver i forbindelse med din kanditatur


Jobposter ApS behandler ikke følsomme personoplysninger om dig, medmindre du selv har givet os disse oplysninge. I særlige tilfælde bruges personoplysninger til statistik. I de tilfælde er personoplysninger anonymiseret således, at oplysningerne ikke kan spores til en konkret person.

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Jobposter opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor. Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Jobposter består.

I forbindelse med køb af annoncering vil dine personoplysninger som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Jobposter i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, købet vedrører.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares sikkert og kun så længe, det er nødvendigt for de formål, hvortil de blev indsamlet, herunder eventuelle lovkrav om opbevaring af data. Vi anvender passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller ødelæggelse.

 

Videregivelse af data

Dine personoplysninger vil, hvis nødvendigt for rekrutteringsprocessen, blive delt med den givne ansættende virksomhed. Derudover vil dine ikke blive delt med tredjeparter udenfor vores virksomhed, undtagen hvis det er nødvendigt for at administrere ansøgningsprocessen, eller det er påkrævet ved lov. Dette kan inkludere leverandører af tjenester, der bistår os med rekrutteringsprocessen.

 

Dine rettigheder

Som registreret har du ret til at anmode om adgang til, rettelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine data samt retten til dataportabilitet. For at udøve disse rettigheder, venligst kontakt os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.

 

Kontaktinformation

For spørgsmål vedrørende denne datapolitik eller dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på:

E-mail: kontakt@jobposter.dk
Telefon: 60 70 15 64
Agerbakken 6, 5762 Vester Skerninger.

 

Ændringer af datapolitiken

Denne datapolitik kan blive opdateret. Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil vi informere dig via e-mail eller gennem vores sociale mediekanaler.

Ved at indsende dine oplysninger, bekræfter du, at du har læst og forstået denne datapolitik, og at du giver samtykke til behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet heri.