Handelsbetingelser

Læs vores handelsbetingelser

Jobposter CVR-nr. 44099888.

Jobposter varetager salg og service af jobannoncering på udvalgte sociale medier. Alle handler mellem kunden og Jobposter foretages i henhold til nedenstående generelle handelsbetingelser.

Priser

Alle priser publiceret på jobposter.dk er underlagt nærværende betingelser. Alle opgivne priser er i danske kroner og tillægges moms samt eventuelle kommende skatter eller afgifter bestemt ved lov. Prisen inklusiv moms oplyses inden ordreafgivelse. Jobposter tager forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer.

 

Jobannoncering

Jobposter optager kun jobannoncer med tilbud om ledige stillinger. Alle jobannoncer skal overholde de lovmæssige regler, der er gældende for stillingsopslag. Ved køb af jobannoncering gives Jobposter en ikke-eksklusiv, royaltyfri ret til på vejne af din virksomhed at anvende, gengive og kommunikerere navn og varemærke for virksomheden eller organisationen som den enhed, der udbyder den pågældende stilling på medierne LinkedIn og/eller Facebook og Instagram og/eller TikTok, samt at gengive og annoncere den pågældende annonce på webstedet jobposter.dk. Hertil gives Jobposter en ikke-eksklusiv, royaltyfri ret til på vejne af din virksomhed at anvende og gengive billede-, tekst- og videomateriale fra det pågældende stillingsopslag. Det gøres opmærksom på, at det er bestillers ansvar at indhente og behandle de nødvendige tilladelser i forbindelse med deling af stillingsopslagets billede-, tekst- og videomateriale på de sociale medier. Jobposter gives samtidig ret til på vejne af din virksomhed at acceptere de til en hver tid gældende vilkår og betingelser for annoncering hos LinkedIn og Meta (Facebook og Instagram)

Jobposter forbeholder sig retten til at nægte at distribuere jobannoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser eller Jobposters interesser.

Visningsperiode for jobannoncer

Jobposter markedsfører din jobannonce via en annoncekampagne på LinkedIn og/eller Facebook samt Instagram. Annoncekampagnen indebærer, at din jobannonce eksponeres over for brugere, som har en relevant profil i forhold til den pågældende stilling. Denne markedsføringsform er baseret på budaktioner, hvilket kan betyde varierende visningsperioder. Visningsperioden vil typisk være mellem 15 og 30 dage. Denne periode kan i nogle tilfælde være kortere, hvis det aftalte antal visningerne opnås hurtigere forventede, men det aftalte antal visninger af jobannoncen vil altid være det samme uanset længden af annoncekampagnen.

Ordrebekræftelse

Der fremsendes en ordrebekræftelse til alle kunder via mail ved bestilling af jobannonce. Ordrebekræftelsen sendes til den mailadresse, som kunden har oplyst, og indeholder annoncespecifikationerne.

Leveringsbetingelser

Ved køb af jobannoncering med kreditkort eller faktura kan kunden forvente, at jobannoncen er online på LinkedIn og/eller Facebook samt Instagram inden for 5 hverdage, efter at bestillingen er gennemført, men dog ikke tidligere end 30 dage før dato for ansøgningsfrist i stillingsopslaget. Jobposter tager forbehold for forsinkelser grundet systemfejl.

Betalingsbetingelser / Fakturering

Ved betaling via faktura fastsættes forfaldsdato til 30 dage fra faktureringsdatoen. Ved overskridelse af forfaldsdatoen beregnes en rente på 0,7 % pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100 kr. indtil betalingen sker.

Reklamation

Reklamationer skal fremsættes senest fem dage efter jobannoncens første visningsdag på LinkedIn og/eller Facebook og Instagram.

Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes kunden eller dennes reklamebureau, vil efter Jobposters skøn blive godtgjort ved ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil en del af det fakturerede beløb blive godskrevet. En godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb.

Henvendelse ved reklamation bedes rettet skriftligt til Jobposter på kontakt@jobposter.dk

Jobposters ansvar

Jobposters eventuelle erstatningsansvar for direkte eller indirekte tab er i alle situationer og uanset årsag til reklamationen begrænset til maksimalt at kunne udgøre et beløb, der svarer til det beløb, kunden er faktureret for det pågældende produkt eller den pågældende ydelse.

Behandling af virksomheds- og personoplysninger

Jobposter opbevarer dine afgivne transaktionsoplysninger i 5 år, til udløb af et helt år, da det er et lovkrav i bogføringsloven. Den dataansvarlige er Jobposter.

Behandling af personoplysninger er underlagt Persondataloven. Skulle du som kunde ønske at får indsigt i, hvilke kontaktoplysninger Jobposter har registeret om dig og din virksomhed, få slettet eller ændret disse oplysninger, så står vores support til rådighed. Kontakt Jobposter på kontakt@jobposter.dk

Du kan læse yderligere om behandling af personoplysninger i vores Persondatapolitik.

Værneting

Alle uoverensstemmelser vedrørende denne aftale og/eller det leverede skal afgøres ved Retten i Svendborg, Christiansvej 41, 5700 Svendborg som aftalt værneting efter dansk ret.

Gyldighed

Disse betingelser er senest opdateret januar 2024. Betingelserne er gældende indtil nye udsendes.