Nedenfor kan du læse mere om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysninger, og hvad vi bruger dem til.

Ejer af jobposter.dk (den dataansvarlige):

Jobposter
Dronningholmsvej 66 stuen
5700 Svendborg
CVR-nr. 29747156

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Som hovedregel kan du tilgå jobposter.dk uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Jobposter har dog brug for visse personoplysninger for at kunne foretage transaktioner og levere emails og andre tjenester til dig. Jobposter indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse og navn) for at levere den ydelse, som du efterspørger.

Jobposter indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

  • afgiver oplysninger i forbindelse med køb af annoncering
  • sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback
  • i øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde

Når du besøger jobposter.dk indsamler Jobposter derudover data, som ikke er personhenførbare, om din brug af hjemmesiden i form af cookies. Læs mere om dette i vores politik for Anvendelse af cookies

Behandling af personoplysninger

Jobposter er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles på jobposter.dk. Nogle personoplysninger administreres dog af en tredjepart (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Jobposters vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart vil kun ske, hvis du giver samtykke til dette. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse iht. Privacy Shield-aftalen.

Der er indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på Jobposters vegne, og databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med Jobposter.

Periode for opbevaring af personoplysninger

Jobposter opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor. Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Jobposter består.

I forbindelse med køb af annoncering vil dine personoplysninger som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Jobposter i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, købet vedrører.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi anvender forskellige metoder, såsom kryptering (SSL), firewalls og software som registrerer illegal indtrængen i vores system. I tilfælde af sikkerhedsbrud der resulterer i en risiko for dig, vil vi hurtigst muligt underrette dig om sikkerhedsbruddet

Indsigt og klager

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig, og du har ret til at få slettet eller ændret disse oplysninger.

Alle henvendelser vedrørende dine personoplysninger på jobposter.dk skal rettes til Jobposter på: kontakt@jobposter.dk

Gyldighed

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nedenfor. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

Disse betingelser er senest opdateret den 21. marts 2019 og erstatter alle tidligere gældende Retningslinjer for behandling af personoplysninger på jobposter.dk. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.